Analýzy

Nejnovější přírůstky:
2015-05-15
12:59
Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib
Svoboda, Martin
Dokument shrnuje východiska a uvádí rámcový návrh potřebných kroků k tomu, aby mohlo být zřízeno národní licenční centrum.
The document summarizes background and presents an outline proposal of the necessary steps to establish the national licensing centre..

Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2014-12-03
09:37
Zpráva o analýze požadavků a průzkumu
Di-XL
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2014-09-03
10:17
Informace o projektu SCOAP3
Dostál, Ondřej
Plný text: Stáhnout plný textPDF (starší verze)
Úplný záznam
2014-04-04
09:57
Využití Oborové brány TECH: 1.1.2013 - 31.12.2013
Hvězdová, Lenka; Janík, Marek
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2013-12-17
12:22
International Comparative Performance of the Czech Republic Research Base 2012
Elsevier
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2013-07-10
12:00
1.2.5.-7. Strategické dokumenty a metodiky k posílení výkonu, kvality a efektivity služeb NTK
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2013-07-09
13:39
Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ: Zabezpečení efektivní dostupnosti elektronických informačních zdrojů
Národní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2013-03-26
13:08
Výzkum možností spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje: analýza výsledků dotazníkového šetření
Státní technická knihovna
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2013-03-07
14:48
Využití Oborové brány TECH: 1.1.2012 - 31.12.2012
Janík, Marek; Hvězdová, Lenka
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam
2013-03-07
14:47
Využití Oborové brány TECH: 1.1.2011 - 31.12.2011
Janík, Marek; Nádherný, Ladislav
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úplný záznam