Analysis

Latest additions:
2022-05-02
10:03
NCIP Case Study: Doctoral candidate, final year of studies: Applying for Czech Science Foundation (CSF)’s POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
Krueger, Stephanie
This document summaries work with a doctoral candidate in his final year of doctoral studies, preparing for international postdoctoral fellowships, including the CSF’s postdoc fellowship..
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2022-03-16
16:45
Finanční analýza prostředků v oblasti přístupu k vědeckým informacím: Zpráva o plnění Opatření 8 Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020
Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin; Jirát, Jiří
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2022-02-10
12:39
Analýza účelnosti a zájmu o centralizované zajišťování perzistentního identifikátoru ORCID iD
Votavová, Barbora; Dibuszová, Eva; Hnátková, Eva; Svoboda, Martin
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2022-02-10
12:36
Analýza PEST: situace a výhled České republiky v souvislosti s globální proměnou ekonomické a společenské situace důsledkem disruptivních technologických změn a nástupu čtvrté průmyslové revoluce
Pavlíčková, Tereza
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2022-02-10
12:31
Otevřená věda: přehled o současném vývoji v oblasti vědní politiky v Evropě i ve světě
Hnátková, Eva; Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2015-05-15
12:59
Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib
Svoboda, Martin
Dokument shrnuje východiska a uvádí rámcový návrh potřebných kroků k tomu, aby mohlo být zřízeno národní licenční centrum.
The document summarizes background and presents an outline proposal of the necessary steps to establish the national licensing centre..

Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2014-12-03
09:37
Zpráva o analýze požadavků a průzkumu
Di-XL
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2014-09-03
10:17
Informace o projektu SCOAP3
Dostál, Ondřej
Plný text: Stáhnout plný textPDF (starší verze)
Detailed record
2014-04-04
09:57
Využití Oborové brány TECH: 1.1.2013 - 31.12.2013
Hvězdová, Lenka; Janík, Marek
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2013-12-17
12:22
International Comparative Performance of the Czech Republic Research Base 2012
Elsevier
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Detailed record