Information literacy

Latest additions:
2021-03-23
16:10
NTK jako akademická knihovna
Skenderija, Sasha
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Detailed record
2021-03-23
15:26
Introduction to Scholarly Communication
Krueger, Stephanie
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Detailed record
2021-02-10
11:02
Školení textového editoru MS Word
Steinbach, Jakub
Videozáznam online školení textového editoru MS Word pro zaměstnance NTK..
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Detailed record
2021-02-10
10:37
Školení tabulkového editoru MS Excel
Steinbach, Jakub
Videozáznam online školení tabulkového editoru MS Excel pro zaměstnance NTK..
Videozáznam: Stáhnout plný textMP4
Detailed record
2021-02-10
10:18
Návrh modelového řešení pro dlouhodobé uchovávání vybraných typů zvukových dokumentů v paměťových institucích České republiky: představení diplomové práce
Novotná, Helena
Videozáznam: 7_12_20_webinar_horova - Stáhnout plný textMP4
Prezentace: idr-1544_1 - Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2021-02-04
14:54
Stav péče o zvukové kulturní dědictví v ČR
Horová, Iva
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2021-01-22
14:31
Průzkumy fondů a sbírek zvukových nosičů v ČR
Novotná, Helena
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2021-01-22
14:22
Fyzická ochrana zvukových nosičů: základní rámec problematiky se zaměřením na ochranu a péči o vybrané typy zvukových nosičů
Mejzr, Martin
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2021-01-22
12:58
Digitalizace zvukových dokumentů, dlouhodobá archivace digitálních zvukových dokumentů
Ostráková, Natálie
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Detailed record
2020-12-16
15:46
Manipulace s historickými zvukovými nosiči a jejich ochrana: Vznik, průběh a výsledky metodiky zaměřené na ochranu a péči o vybrané typy zvukových nosičů
Mejzr, Martin
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Detailed record