Publikace:
NTK services for R&D&I community through supporting the adoption of EOSC and Open Science

Datum
2022
Autoři
Hnátková, Eva
Hnátková, Eva
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Open Science, otevřená data, open access, projekty, Open Science, open data, EOSC, open access, projects, FAIR data, EOSC, FAIR data, národní datová infrastruktura, National Data Infrastructure
Citace
URI