Publikace:
Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení: metodický materiál

Datum
2014
Autoři
Di-XL
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Baltic Bright, Ltd.
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
projekty, celoživotní vzdělávání, knihovny, projects, permanent education, libraries
Citace