Publikace:
Postoje akademických pracovníků Univerzity Karlovy ke sdílení výzkumných dat

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Management a sdílení dat jsou v současnosti nedílnou součástí výzkumné činnosti. V rámci Univerzity Karlovy jsme provedli průzkum, který se týkal vybraných aspektů práce s výzkumnými daty a postojů vědců k managementu a sdílení dat. V příspěvku představujeme část výsledků týkajících se akademických pracovníků a srovnání jejich odpovědí s odpověďmi doktorandů, dále mezioborová srovnání u vybraných otázek, vybrané komentáře respondentů a doporučení, která z výzkumu vyplývají.


Data management and sharing are an integral part of contemporary research work. At Charles University, we carried out a survey of selected aspects of current data management practices and researchers’ attitudes to data management and sharing. In our paper we present a part of its 'results focused on academic staff and comparison of their answers with the answers of doctoral students, interdisciplinary comparisons, selected comments and recommendations based on survey results.

Popis
Klíčová slova
management výzkumných dat, sdílení výzkumných dat, vědci, akademičtí pracovníci, research data management, data sharing, researchers, academic staff
Citace