Publikace:
Výroční zpráva Národní technické knihovny 2018

Datum
2020
Autoři
Národní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Výroční zpráva Národní technické knihovny shrnuje její hlavní aktivity v roce 2018.


The annual report of the National Library of Technology summarizes the main activities in 2018

Popis
Klíčová slova
knihovny, Národní technická knihovna, CzechELib, Získej, Virtuální národní fonotéka, libraries, National Library of Technology, Virtual National Phonotheque
Citace