Publikace:
Konference EFI 2019: Akademické služby

Datum
2019
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, informační služby, akademické psaní, informační potřeby, online podpora, National Library of Technology, information services, academic writing, information needs, online support
Citace