Publikace:
Právní analýza: Národní technická knihovna a poskytování rešeršních služeb

Datum
2012-12-25
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
právní analýza, řešeršní služby, Národní technická knihovna, legal analysis, retrieval services, National Technical Library
Citace