idr-1283
Title: [originál] [překlad]
Discussion with Young Researchers: Understanding the Fragmented Resource and Data Landscape
Authors: Martinová, Olga
Year: 2018
Language: eng
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): diskuze; fragmentovaný zdroj; výzkum; výzkumníci
English keyword(s): data landscape; discussion; fragmented resource; research; researchers
Conference/Event: Searching Session 2018 aneb Co se skrývá za vyhledáváním, Praha (CZ), 2018-10-10
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2018" za finanční podpory programu MK ČR VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2018-10-28, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]