idr-803
Title: [originál] [překlad]
Užití veřejných licencí ke zpřístupnění databáze metadat
Authors: Reinöhl, Michal
Year: 2014
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): databázové systémy; licence; licenční smlouvy; právní předpisy
English keyword(s): database systems; legal regulations; licence contracts; licences
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-10-24, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-803_4 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-803_3 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-803_1 - Download fulltextPDF [Download] (česká verze)
idr-803_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version)