idr-1143
Název: [originál] [překlad]
Mezinárodní konference ELPUB 2015
Autoři: Pokorný, Jan
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem účasti na mezinárodní konferenci ELPUB byla konfrontace znalostí a postupů v oblasti zpřístupňování digitálního obsahu. Letošní ročník byl dvěma nosným tématům, které jsou pro NTK aktuální: problematika vyhledávání a zpřístupňování obsahu vzhledem k vzrůstajícímu množství informací spolu s fyzickým objemem sbírek a problematika indexování netextových dokumentů.
Klíčová slova: digitální obsah; netextové dokumenty; vyhledávání informací; věcný popis
Anglická klíčová slova: Digital content; information retrieval; Non-text documents; subject description
Konference/Akce: The 19th International Conference on Electronic Publishing : ELPUB 2015, Vallenta (MT), 2015-09-01 / 2015-09-03
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2017-07-24, naposledy upraven 2018-12-07.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]