idr-1143
Title: [originál] [překlad]
Mezinárodní konference ELPUB 2015
Authors: Pokorný, Jan
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Cílem účasti na mezinárodní konferenci ELPUB byla konfrontace znalostí a postupů v oblasti zpřístupňování digitálního obsahu. Letošní ročník byl dvěma nosným tématům, které jsou pro NTK aktuální: problematika vyhledávání a zpřístupňování obsahu vzhledem k vzrůstajícímu množství informací spolu s fyzickým objemem sbírek a problematika indexování netextových dokumentů.
Keyword(s): digitální obsah; netextové dokumenty; vyhledávání informací; věcný popis
English keyword(s): Digital content; information retrieval; Non-text documents; subject description
Conference/Event: The 19th International Conference on Electronic Publishing : ELPUB 2015, Vallenta (MT), 2015-09-01 / 2015-09-03
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-24, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]