idr-1198
Název: [originál] [překlad]
Dotazníkový průzkum pro potřeby připravované služby ZÍSKEJ: záměry a výsledky šetření
Autoři: Kutmon, Jitka
Rok: 2017
Jazyk: cze
Klíčová slova: knihovny; kvantitativní metody; meziknihovní výpůjční služby; průzkumy
Anglická klíčová slova: exploration; interlibrary circulation services; libraries; quantitative methods
Konference/Akce: Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě ZÍSKEJ - I., Praha (CZ), 2017-11-14
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě ZÍSKEJ - II., Praha (CZ), 2017-11-28
Poznámka: Záznam obsahuje dvě téměř totožné prezentace, ale prezentované na odlišných akcích. Prezentace z 28.11.2017 obsahuje navíc poznámky řečníka. Seminář byl realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Centrální portál knihoven CPK
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2017-11-21, naposledy upraven 2018-12-07.


Prezentace:
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (Prezentace ze 14.11.2017)
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (Prezentace z 28.11.2017)