idr-120
Název: [originál] [překlad]
Rada pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)
Autoři: Kožuchová, Kristýna; Škuta, Ctibor; Omastová, Pavlína
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Prezentace rekapituluje činnost referátu PSH v roce 2011. Zaměřuje se na spolupráci referátu PSH a Wikipedie v oblasti vzájemného linkování, na výsledky analýzy logu vyhledávání v katalogu NTK a na nové služby PSH Manager online a rozhraní pro automatickou indexaci dokumentů hesly PSH. Prezentace dále představuje propagaci PSH v roce 2011, stejně jako uvádí plán činností na rok 2012 a shrnuje hlavní body Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH).
Klíčová slova: Národní technická knihovna; Polytematický strukturovaný heslář; věcné pořádání; věcný popis
Anglická klíčová slova: National Technical Library; Polythematic Structured Subject Heading System; Subject control; subject description
Konference/Akce: Rada pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH), Praha (CZ), 2011-12-12
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Polytematický strukturovaný heslář
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2011-12-23, naposledy upraven 2018-07-30.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]