idr-377
Název: [originál] [překlad]
Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích
Autoři: Šidlichovská, Zuzana
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: Oblast personálního řízení je nezbytnou součástí každé instituce a zahrnuje spoustu aktivit a modelů, které je při aplikaci vždy nutné přizpůsobit danému prostředí. Příspěvek nejprve stručně představí několik moderních trendů, které se aktuálně implementují v oblasti lidských zdrojů. Do hlavní části příspěvku jsou zařazeny tři vybrané oblasti, které mohou být využity ke stabilizaci a při rozvoji lidských zdrojů v informačních institucích a knihovnách. Účelem příspěvku je poskytnout přehled s náměty, které mohou posluchačům pomoci rozšířit perspektivy při řešení agendy spojené s personálním řízením.
Klíčová slova: EFI; HR; informační struktury; knihovny; konference; lidské zdroje; projekty; strategické plánování; veřejná správa
Anglická klíčová slova: conference; EFI; HR; human resources; information structures; libraries; projects; public administration; strategic planning
Konference/Akce: Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR, Praha (CZ), 2012-04-25
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Efektivní informační služby NTK
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2012-05-11, naposledy upraven 2018-07-30.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]