idr-854
Title: [originál] [překlad]
Zpráva o analýze požadavků a průzkumu
Authors: Di-XL
Year: 2014
Language: cze, eng
Keyword(s): analýza; celoživotní vzdělávání; informační potřeby; knihovny
English keyword(s): analysis; information needs; libraries; permanent education
Project no.: 551194-LLP-1-2012-LV-KA4
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > DiXL
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2014-12-03, last modified 2020-07-11