idr-854
Název: [originál] [překlad]
Zpráva o analýze požadavků a průzkumu
Autoři: Di-XL
Rok: 2014
Jazyk: cze, eng
Klíčová slova: analýza; celoživotní vzdělávání; informační potřeby; knihovny
Anglická klíčová slova: analysis; information needs; libraries; permanent education
Číslo projektu: 551194-LLP-1-2012-LV-KA4
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > DiXL
Informativní dokumenty > Analýzy

 

 Záznam vytvořen dne 2014-12-03, naposledy upraven 2020-07-11.