idr-860
Title: [originál] [překlad]
CPK a MVS: Centrální portál knihoven a meziknihovní výpůjční služby
Authors: Kosťálová, Karolína
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): Centrální portál knihoven; katalogy; meziknihovní výpůjční služby; oborové informační systémy; Virtuální polytechnická knihovna
English keyword(s): branch information systems; catalogues; Central Portal of Czech Libraries; interlibrary circulation services; Virtual Polytechnical Library
Conference/Event: Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK?, Praha (CZ), 2014-12-02
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-12-05, last modified 2018-12-07


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]