Přejít do sbírky:
Autorské práce (49)
Monografie (3) Odborné články (36) Postprinty (3) Preprinty (7)
Informativní dokumenty (138)
Analýzy (49) Koncepce (7) Metodiky práce (55) Normativní dokumenty (5) Statistiky (2) Základní dokumenty (20)
Konferenční materiály (747)
Příspěvky (703) Postery (9) Programy (28) Sborníky (7)
Propagační materiály (229)
Fotografie (26) Letáky (7) Monitoring (36) Nápovědy (14) Ocenění (7) Pozvánky (15) PF (12) Videa (19) Tiskové zprávy (93)
Školicí materiály (216)
Prezentace ze školení (216)
Vysokoškolské kvalifikační práce (12)
Bakalářské práce (6) Diplomové práce (6) Ostatní práce (0)
Zprávy (375)
Cestovní zprávy (234) Průběžné zprávy z projektu (35) Výroční zprávy (52) Závěrečné zprávy z projektu (3) Zprávy z praxe (51)
Zaměřit se na:
Projekty a činnosti (1,761)
Audiovize NTK (7) Budova NTK (74) Centrální portál knihoven CPK (22) Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS) (25) CzechELib (76) Digitalizace (11) DiXL (7) eBooks on Demand (24) Efektivní informační služby NTK (129) Elektronické zdroje (140) Galerie NTK (17) Historický fond (20) Hodnocení vědy (10) Identifikátor ORCID (23) Informační vzdělávání (134) Institucionální digitální repozitář NTK (6) ISSN (13) Kampus Dejvice (9) Knihovnické informační pondělky (21) Knowledge-Research-Education (98) Konference (859) Národní centrum pro informační podporu VaVaI (71) Národní repozitář (10) Národní úložiště šedé literatury (235) Newsletter NTK (11) NTKino (13) Open Access (119) Organizace knihovny (109) Polytematický strukturovaný heslář (25) Propagace (152) Rekvalifikační knihovnický kurz  (10) Služby a fondy (97) Stáže (58) Věcný popis (10) Virtuální polytechnická knihovna (22) Webové stránky (9)