Smlouva s koncovým uživatelem

Naposledy upraveno 7. listopadu 2023


Od roku 2010 provozuje Národní technická knihovna Institucionální digitální repozitář (IDR), který slouží k evidenci, dlouhodobé archivaci a zpřístupnění publikační činnosti zaměstnanců NTK a dalších děl s NTK spojených.

Díla v IDR

Do IDR jsou vkládána hotová díla, je ale možné verzovat dokumenty dle potřeby jejich aktualizace. Kromě textových dokumentů je možné do IDR vkládat také obrázky a fotografie, videa, zvukové nahrávky a (výzkumná) data.

Dokumenty je možné vkládat v interním režimu (díla jsou dostupná pouze zaměstnancům NTK) nebo veřejném režimu (díla jsou dostupná bez omezení veřejnosti) a opatřit je licencemi Creative Commons.

Repozitář umožňuje rovněž ukládání děl a jejich zveřejnění po určitém časovém období (embargo).

Směrnice a návody

Provoz repozitáře a ukládání děl do něj se řídí Směrnicí č. x/2024 ředitele NTK, která je dostupná zde. Ke směrnici patří také příloha, uvádějící, která díla do IDR patří a která díla by měla být v repozitáři uložena veřejně.

Pro zaměstnance vkládající díla do repozitáře jsou určené také manuály a návody ke vkládání.

Pokud budete mít dotazy k repozitáři, vkládání děl do něj apod., obraťte se prosím na repozitar@techlib.cz

Software DSpace, který je použit k provozu této stránky je open source. Jeho využití, šíření a úpravy jsou upraveny jeho open source licencí dostupnou na https://github.com/DSpace/DSpace/blob/main/LICENSE