idr-1727
Title: [originál] [překlad]
Jak na závěrečnou práci: Citování v závěrečných pracích
Authors: Millerová, Kristina; Razím, Tomáš
Year: 2023
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: Webinář proběhl 28.3.2023 v rámci cyklu pro diplomanty Jak na závěrečnou práci. Zaměstnanci NTK z Oddělení informační podpory v něm vysvětlují základní principy citování (proč a co citovat/necitovat), terminologii (přímá x nepřímá citace, citace, bibliografický záznam), jednotlivé citační metody/systémy (harvardská metoda, metoda poznámky pod čarou, metoda číselných odkazů - Vancouver) a styly. Zmíněny jsou i výhody používání citačních manažerů a generátorů citací. Podstatná část prezentace se věnuje ukázkám bibliografických citací různých typů informačních zdrojů dle ČSN ISO 690:2011. Zmíněny jsou i časté problémy, s kterými se uživatelé při citování potýkají, a jejich řešení. Cílem webináře bylo zbavit posluchače obav z citování a poskytnout jim co nejpraktičtější návod (včetně příkladů), který mohou použít při psaní svých odborných prací.
Keyword(s): citace; citační manažery; citování; parafrázování; plagiátorství; závěrečné práce
English keyword(s): citation; citation managers; citing; paraphrasing; plagiarism; theses
Conference/Event: Jak na závěrečnou práci, , 2023-03-28
online,
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2023-05-26, last modified 2023-06-20


Plný text:
idr-1727_1 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-1727_2 - Download fulltextMP4 [Download]