idr-909
Title: [originál] [překlad]
LIBER 44th Annual Conference: Towards Open Science
Authors: Žižková, Štěpánka
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, Open Data a Open Science, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnila se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu.
Keyword(s): otevřený přístup; speciální knihovny; vysokoškolské knihovny; vědecká komunikace; vědecká setkání
English keyword(s): academic libraries; open access; science communication; scientific meetings; special libraries
Conference/Event: LIBER 44th Annual Conference, Londýn (GB), 2015-06-24 / 2015-06-26
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-07-03, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]