Osoba:
Myška, Matěj

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Myška
Křestní jméno
Matěj
ORCID iD
0000-0002-6785-3679
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 3 z 3
 • PublikaceOtevřený přístup
  Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
  (2013) Myška, Matěj
  Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty licencování výzkumných dat pod veřenými licencemi a/nebo za podmínek Open Definition. Po obecném představení souvisejících základních institutů autorského práva jsou specificky analyzovány licence Creative Commons 4.0, Open Data Commons Open Database License a Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
  (Národní technická knihovna, 2019-10-17) Myška, Matěj
  Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří na ostatní ustanovení (zejména opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva, tj. zprofanovaný čl. 17, týkající se užívání chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a čl. 15. týkající se práv k publikacím). Příspěvek podává přehled a kritický rozbor možného dopadu těchto ustanovení a analyzuje možnosti českého zákonodárce při jejich implementaci.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
  (Národní technická knihovna, 2018-10-24) Myška, Matěj
  Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. V první části je představen smysl a účel tohoto autorskoprávního omezení, jakož i dosavadní vývoj právní regulace. Pozornost je věnována identifikaci jednotlivých zájmů, které při jeho aplikaci mohou stát v kolizi. Druhá část se věnuje aktuální právní úpravě a identifikuje její problémy, zejména ve vztahu k online zveřejňování závěrečných prací. Poslední část navrhuje možná řešení těchto problémů.