Osoba:
Míšek, Jakub

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Míšek
Křestní jméno
Jakub
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 3 z 3
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů
  (Národní technická knihovna, 2019-10-17) Míšek, Jakub
  Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má za cíl aktualizovat autorskoprávní úpravu tak, aby odpovídala potřebám informační společnosti. Příspěvek se bude zabývat jejím článkem 3, který zavádí povinnou výjimku z autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze umožňující vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu. Příspěvek v první části představí tento nový institut a kontext jeho přijetí. Druhá část se zaměří na možnosti a úskalí národní implementace a část třetí jej vztáhne na činnosti knihoven a repozitářů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  ORCID a GDPR
  (Národní technická knihovna, 2022-10-20) Janečková, Hana; Marín-Arraiza, Paloma; Míšek, Jakub
  Mezinárodní identifikátor osob ORCID iD je skvělým nástrojem pro udržování aktuálních vědeckých výstupů a umožňuje tak snadnější sdílení informací s ostatními. Širokému a efektivnímu využívání ORCID iD mnohdy brání obavy v oblasti nakládání s osobními údaji, zejména z převodu osobních údajů mimo EU či správy profilu pověřenými osobami a institucemi. Tento webinář seznamuje se základy fungování ORCID iD a se zásadami ochrany osobních údajů společnosti ORCID. Tyto zásady pak z pohledu českého a evropského práva na ochranu osobních údajů okomentuje JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla
  (Národní technická knihovna, 2018-10-24) Míšek, Jakub
  "Open data" novelou autorského zákona (z. č. 298/2016 Sb.) došlo k úpravě § 94, dle kterého se (staro)nově výjimka úředního díla ve smyslu § 3 autorského zákona aplikuje přiměřeně i pro pořizovatele databáze. Tato úprava usnadní práci s databázemi veřejného sektoru, včetně databází šedé literatury. Přináší ovšem interpretační obtíže. Tento příspěvek na ně upozorňuje a navrhuje řešení. První část je věnována sui generis databázovým právům v kontextu šedé literatury. V druhé části je pojednáno o výjimce úředního díla, její právní konstrukci a je analyzována možnost její aplikace na sui generis databázová práva. Třetí část pak analyzuje přechodné ustanovení, které změnový zákon obsahuje.