project.page.titleprefix
Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR

Načítá se...
Logo projektu
Přispěvatelé
Poskytovatelé finací
ID
DG16P02R007
Autoři
Publikace
PublikaceOtevřený přístup
To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice
(2021-01-18) Goryczková, Naděžda; Sedláková, Radomíra; Zeman, Jaroslav; Vrabelová, Renata; Mikuláštík, Milan
Výstava „To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice“ je výsledkem dlouholetého projektu Národního památkového ústavu, se zaměřením na hodnoty moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity České republiky. Přibližuje krásu a výjimečnost jak všeobecně známých, tak rovněž těch opomíjených, či zapomenutých tvůrčích počinů té doby. Odstup více než padesáti let od vzniku těchto děl poskytl náležitý prostor a náhled, aby bylo možno posoudit a zaznamenat jejich hodnoty, a důvody, proč by měla zůstat součásti naší urbánní, či volné krajiny, a proč by některá z nich dokonce měla být institucionálně chráněna.
Organizační jednotky
Popis
Klíčová slova