project.page.titleprefix
Projekt integrace veřejných licencí

Načítá se...
Logo projektu
Přispěvatelé
Poskytovatelé finací
ID
GAP408/12/2210
Autoři
Publikace
PublikaceOtevřený přístup
Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
(2013) Myška, Matěj
Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty licencování výzkumných dat pod veřenými licencemi a/nebo za podmínek Open Definition. Po obecném představení souvisejících základních institutů autorského práva jsou specificky analyzovány licence Creative Commons 4.0, Open Data Commons Open Database License a Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence.
PublikaceOtevřený přístup
Creative Commons 4.0
(2014) Myška, Matěj
Příspěvek se zaměří na nové licence Creative Commons 4.0 a možnosti a limity jejich využívání pří zpřístupňování šedé literatury, a to i v kontextu rekodifi kace soukromého práva v České republice.
Organizační jednotky
Popis
Klíčová slova