project.page.titleprefix
Czech Academic and Research Discovery Services

Načítá se...
Logo projektu
Přispěvatelé
Poskytovatelé finací
ID
EH22_004/0004342
Autoři
Publikace
PublikaceOtevřený přístup
NTK založila dvě nová národní centra, která mohou pomoci českým vědcům s byrokracií
(2023-06-08) Národní technická knihovna
Dne 1. 6. 2023 vznikla na půdě Národní technické knihovny v Praze dvě nová národní centra – Národní centrum ORCID (NC ORCID) a Národní centrum DOI (NC DOI). České vědce a vědkyně podpoří ve využívání perzistentních identifikátorů ORCID a DOI. To jsou trvalé elektronické kódy, které slouží k jednoznačné identifikaci osob a objektů (například článků či datových sad) v digitálním prostoru.
PublikaceOtevřený přístup
Interoperabilita metadat v EOSC
(Národní technická knihovna, 2023) Černohlávková, Petra; Růžička, Michal
Správa výzkumných dat se má řídit FAIR principy, které se vztahují stejně tak i na metadata o výzkumných datech. Interoperabilita metadat představuje klíčovou roli v nalezitelnosti a dostupnosti objektů, které popisují. Interoperabilita by měla být zajištěna skrze metadatové standardy či metadatová schémata, na kterých se daná komunita shodne, také na přenosu sémantického významu atributů a vytváření vazeb mezi jednotlivými entitami. Podoba schémat je často také ovlivněna technickým řešením softwarů, ve kterých jsou aplikovány. Jedná se v současnosti o velmi heterogenní prostředí s nedostatečnou mírou dokumentace. O to zásadnější harmonizace práce s metadaty hraje roli v naplenění implementace propojeného výzkumného prostoru EOSC. V této přednášce se budeme zabývat problematikou interoperability metadat v rámci národní datové infrastruktury a souvisejících plánech pro harmonizaci práce s metadaty v České republice.
PublikaceOtevřený přístup
Služby a činnost Národního centra PID
(Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2023-11-02) Heringová, Hana; Šmídová, Hana
PublikaceOtevřený přístup
Integrace ORCID
(Národní technická knihovna, 2023-11-02) Heringová, Hana; Šmídová, Hana
PublikaceOtevřený přístup
Cestovní zpráva - Research Data Alliance 20th Plenary Meeting & přidružené akce
(Národní technická knihovna, 2023-07-20) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
20. plenární zasedání Research Data Alliance (RDA P20) se konalo od 21. do 23. března 2023 ve švédském Göteborgu. Na konferenci se sešli výzkumní pracovníci, datoví vědci, tvůrci politik a správci dat z oborů z celého světa, aby se podělili o nové nápady a osvědčené postupy při využívání dat. Hlavní program P20 zahrnoval i přidružené akce naplánované na 20. a 24. března, zástupkyně NTK se zúčastnily mj. setkání pro lídry konsorcií DataCite (20. března) a ORCID (24. března). z nabídky přednášek se zaměřovaly zejména na témata spojená s perzistentními identifikátory a podařilo se jim získat cenné kontakty a informace, které pomohou zejména k naplňování cílů Národního centra pro perzistentní identifikátory.
Organizační jednotky
Popis
Klíčová slova