Publikace:
Výroční zpráva Národní technické knihovny 2019

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Výroční zpráva Národní technické knihovny shrnuje její hlavní aktivity v roce 2019.


The annual report of the National Library of Technology summarizes the main activities in 2019.

Popis
Klíčová slova
knihovny, Národní technická knihovna, libraries, National Library of Technology
Citace