Publikace:
Shrnutí panelové diskuse v NTK

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, National Library of Technology
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
5 let NTK v Dejvicích
Datum a místo konání
2014-10-09
Praha (CZ)