Publikace:
Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
elektronické zdroje, uživatelské statistiky, plnotextové databáze, Národní technická knihovna, konsorcia, electronic sources, usage statistics, fulltext databases, National technical library, consortia
Citace