Publikace:
Výzkum možností spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje: analýza výsledků dotazníkového šetření

Datum
2008
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
dotazníkové šetření, producenti, vysoké školy, výzkumné organizace, Národní úložiště šedé literatury, questionnaire survey, producers, universities, research organizations, National Repository of Grey Literature
Citace