Publikace:
Zpráva z praxe Kristýny Danielové

Datum
2014
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Integrovaná střední škola Na Karmeli, Národní technická knihovna, Integrated secondary school Na Karmeli, National Library of Technology, work placement
Citace