Publikace:
Profil knihovního fondu Národní technické knihovny

Datum
2011-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, profil fondu, National technical library, profile of the library collection
Citace