Publikace:
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Druhý audit 2010

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl na konci roku 2010. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace projektu NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit.

Popis
Klíčová slova
audit, repozitář, Národní úložiště šedé literatury, rizika, audit, repository, National Repository of Grey Literature, risks
Citace