Publikace:
Pražská muzejní noc v Národní technické knihovně

Datum
2014-05-13
Autoři
Národní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, Muzejní noc, festivaly, National Library of Technology, Museum Night, festivals
Citace