Publikace:
Zpráva z praxe Alice Čermákové

Datum
2019-06
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Závěrečná zpráva z průběžné odborné praxe (školní rok 2018/2019) studentky 3. ročníku Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni, obor Informační studia a knihovnictví.

Popis
Klíčová slova
knihovny, Národní technická knihovna, odborná praxe, libraries, National Library of Technology, practical teaching
Citace