Publikace:
Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012–2014

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
koncepce rozvoje, předmětové třídění, Polytematický strukturovaný heslář, Concept of development, Subject classification, Polythematic Structured Subject Heading System
Citace