Publikace:
Projekt „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“: Zpráva o výsledcích řešení programového projektu v roce 2009

Datum
2009-11-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní úložiště šedé literatury, NUŠL, pilotní projekt, hodnotící zpráva, National Repository of Grey Literature, NRGL, pilot project, evaluation report
Citace