Publikace:
1.2.2.5 Analýza indikátorů pro zpracování Return On Investment (ROI) / výnosnost investice

Licence
Datum
2012-09-27
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
ROI, návratnost investic, analýza nákladů a přínosů, Národní technická knihovna, EFI, ROI, Return on investment, Cost-Benefit Analysis, National Technical Library, EFI
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání