Publikace:
KRECon Communiqué on Doctoral Education (2022)

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Ph.D., doktorandské studium, standardy kvality, doktorandské programy, doktorandi, PhD, začínající výzkumní pracovníci, doctoral training, doctoral school, pracovní podmínky, quality standards, doctoral programmes, supervize, doctoral candidates, early-stage researchers, mentoring, working conditions, supervision, výzkumná kariéra, mentoring, research career, přenositelné dovednosti, transferable skills
Citace
URI