Publikace:
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Třetí audit 2011

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Třetí audit se opakoval s ročním odstupem a stejnou metodou jako oba dva audity předchozí, opět s využitím externího konzultanta, který opět získal informace rozhovorem s členy týmu NUŠL a studiem nejdůležitějších dokumentů, které zachycují práci s předchozím auditem a pokrok, který NUŠL zaznamenal v roce 2011 včetně změn jeho relevantního okolí.

Popis
Klíčová slova
audit, repozitář, Národní úložiště šedé literatury, rizika, audit, repository, National Repository of Grey Literature, risks
Citace