Publikace:
1.2.1.9 Analýza možností transformace příspěvkové organizace NTK na výzkumnou organizaci podle pravidel Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Licence
Datum
2012-10-29
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
EFI, Efektivní informační služby NTK, Národní technická knihovna, vědecká instituce, EFI, Effective information services of NTL, National Technical Library, research institution
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání