Publikace:
Vznikne největší multioborová knihovna v Česku?

Datum
2013-10-21
Autoři
Národní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, Česká zemědělská univerzita v Praze, integrace, spolupráce, knihovní fondy, National Library of Technology, Czech University of Life Sciences Prague, integration, cooperation, library collections
Citace