Publikace:
Loretta Lau – „KONFESE“

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
výstavy, politicky citlivá témata, COVID-19, Confession Of Virus Isolation Days19 (COVID-19), This Violet is Devil, exhibitions, politically sensitive topics, COVID-19, Confession Of Virus Isolation Days19 (COVID-19), This Violet is Devil
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Konfese
Datum a místo konání
2020-08-27
Praha (CZ)