Publikace:
Zpráva z praxe Denisy Vojáčkové

Datum
2018
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Závěrečná zpráva z odborné praxe (22. 1. 2018 - 9. 2. 2018) studentky 2. ročníku bakalářského studia Informačních studií a knihovnictví na Univerzitě Karlově.

Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, National Library of Technology
Citace