Publikace:
Porovnání vybraných softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven : z oblasti Open Source pro potřeby NUŠL STK

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
software s otevřeným zdrojovým kódem, digitální repozitář, Národní úložiště šedé literatury, open-source software, digital repository, National Repository of Grey Literature
Citace