idr-1133
Title: Měsíční přehled z monitoringu: 01/2016
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): monitoring; média; sociální sítě
English keyword(s): media; monitoring; social networks
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Promotion
Promotional Materials > Monitoring

 

 Record created 2017-06-29, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltextPDF [Download] (Facebook)
Download fulltextPDF [Download] (Twitter)
Download fulltextPDF [Download] (média)
Download fulltextPDF [Download] (Facebook - Kampus Dejvice)
Download fulltextPDF [Download] (Instagram)