idr-1151
Title: [originál] [překlad]
Směrnice č. 2/2017 ředitele NTK o publikační činnosti zaměstnanců NTK
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): institucionální repozitáře; knihovny; publikační činnost; zaměstnanci
English keyword(s): employees; institutional repositories; libraries; publishing activities
Note: Tato směrnice nahrazuje Směrnici č. 1/2011 ředitele NTK o publikační činnosti zaměstnanců a právech k výsledkům VaVaI ze dne 28. března 2011 - viz http://repozitar.techlib.cz/record/85
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Informative Documents > Normative documents

 

 Record created 2017-09-04, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltextPDF [Download] (text směrnice)
Download fulltextPDF [Download] (příloha ke směrnici - doporučení na zveřejnění díla)