idr-313
Title: [originál] [překlad]
Profil knihovního fondu Národní technické knihovny
Authors: Kistanová, Marta; Píšková, Milada; Sadílková, Barbora
Year: 2011
Language: cze
Keyword(s): akvizice; knihovní fondy; Národní technická knihovna; profil fondu
English keyword(s): acquisition; library collections; National technical library; profile of the library collection
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Subject control
Informative Documents > Legal Documents

 

 Record created 2012-04-03, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]